Su pH’sını düşürücü olarak önerilen Waterlight diğer zirai ilaçlarla ve gübrelerle karıştırılarak kullanılabilir. Toprakta bağlı bulunan bitki besin elementleri ile kompleks yaparak bitki bünyesine alınmasına yardım eder. Sulama sularının pH’nı düşürdüğü ve suyun sertliğini giderdiği için ilaç ve gübrelerin etkinliğini maksimuma çıkarır. Önerilen dozlarda yapraktan uygulama yapılır.

Ürün Detayları
Uygulama Şekli
Herbistler ile beraber 100 cc
İnsektisitler ile beraber 100 cc
Fungusitler ile beraber 100 cc
Gübreler ile beraber 100 cc
Damlama sulama sistemlerinde kireç temizliğinde 1 lt
İlaçlama aletlerinin temizliğinde 1 lt
Bu Ürünleri Kullanabileceğiniz Mamüller
Herbistler ile beraber
İnsektisitler ile beraber
Fungusitler ile beraber
Gübreler ile beraber
Damlama sulama sistemlerinde kireç temizliğinde
İlaçlama aletlerinin temizliğinde