Ürün Detayları
Toplam Azot 15
Amonyum Azotu 9,5
Üre Azotu 5,5
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 15
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 15
Toplam Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) 30
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) 11
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD) 0,5
Bu Ürünleri Kullanabileceğiniz Mamüller