Ürün Detayları
Toplam Azot (N) 11
Amonyum Azotu (N-NH4) 11
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 48
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 47,5
Toplam Kükürttri Oksit (SO3) 6
Suda Çözünür Bor (B) 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe) 0,5
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0,1
Toplam Çinko (Zn) 1
Bu Ürünleri Kullanabileceğiniz Mamüller