Ürün Detayları
Toplam Azot 15
Amonyum Azotu 3,5
Üre Azotu 11,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 9
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 8
Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 15
Toplam Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) 15
Bu Ürünleri Kullanabileceğiniz Mamüller