Ürün Detayları
Toplam Azot 15
Amonyum Azotu 4
Üre Azotu 11
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 10
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 9
Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 15
Toplam Kükürttri Oksit (SO3) 15
Suda Çözünür Çinko (Zn) 1
Bu Ürünleri Kullanabileceğiniz Mamüller