Ürün Detayları
Toplam Azot 33
Amonyum Azotu 9
Üre Azotu 24
Suda Çözünür Kükürttri Oksit 25
Bu Ürünleri Kullanabileceğiniz Mamüller