Kalsiyum Nitrat

Kalsiyum nitrat bitkiler için mutlak gerekli olan iki ana besin elementi olan nitrat azotu ve kalsiyumu içerir.

Toplam Azot (N) %15.5
Nitrat Azotu (NO3-N) %14.4
Amonyum Azotu (NH4-N) %1.1
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %25.6

 

Uygulama Şekli

Ağaçlarda Ve Sebzelerde 100 lt Suya 300g Yapraktan
Ağaçlarda ve Sebzelerde 3-4kg/dekar Damlama
Ağaçlarda ve Sebzelerde Ağaç Taç İz Düşmüne 3-5kg Topraktan