Power Root

Organik Madde %25
Toplam (Hümik+Fülvik) Asit %21
Fulvik Asit  %20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %0.08
pH 4-6

 

Uygulama Şekli

 

Sebzeler

Şaşırtılan ürünlerde; fidelerin şaşırtılması

esnasında 100LT can suyuna 250-500cc

dozda katılarak fidelere verilir. Seralarda

damlama sulamada dekara 500-1000cc

dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır.

Bitki 3-5 yapraklı döneme

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Diğer Yumrulu Bitkiler

Geniş toprak uygulamasında toprak

ekime hazırlandıktan sonra dekara

1000cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Diğer Yumrulu Bitkiler

Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben

dekara 250-500cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri

Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara

500-1000cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 250-500cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri Damlama veya sulama suyuna dekara 250cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Meyve Bahçelerinde

Vejetatif gelişme başlayınca 10lt suya 25cc

karıştırılarak apaç başına ağacın taç

izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir.

100lt suya 100cc

dozunda onlarında

uygulamaları esnasında

doğrudan yapraktan

pülverize edilir.

 

Organik Madde %25
Toplam (Hümik+Fülvik) Asit %21
Fulvik Asit  %20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %0.08
pH 4-6

 

Uygulama Şekli

 

Sebzeler

Şaşırtılan ürünlerde; fidelerin şaşırtılması

esnasında 100LT can suyuna 250-500cc

dozda katılarak fidelere verilir. Seralarda

damlama sulamada dekara 500-1000cc

dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır.

Bitki 3-5 yapraklı döneme

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Diğer Yumrulu Bitkiler

Geniş toprak uygulamasında toprak

ekime hazırlandıktan sonra dekara

1000cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Diğer Yumrulu Bitkiler

Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben

dekara 250-500cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri

Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara

500-1000cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 250-500cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri Damlama veya sulama suyuna dekara 250cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Meyve Bahçelerinde

Vejetatif gelişme başlayınca 10lt suya 25cc

karıştırılarak apaç başına ağacın taç

izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir.

100lt suya 100cc

dozunda onlarında

uygulamaları esnasında

doğrudan yapraktan

pülverize edilir.

 

Organik Madde %25
Toplam (Hümik+Fülvik) Asit %21
Fulvik Asit  %20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %0.08
pH 4-6

 

Uygulama Şekli

 

Sebzeler

Şaşırtılan ürünlerde; fidelerin şaşırtılması

esnasında 100LT can suyuna 250-500cc

dozda katılarak fidelere verilir. Seralarda

damlama sulamada dekara 500-1000cc

dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır.

Bitki 3-5 yapraklı döneme

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Diğer Yumrulu Bitkiler

Geniş toprak uygulamasında toprak

ekime hazırlandıktan sonra dekara

1000cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Diğer Yumrulu Bitkiler

Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben

dekara 250-500cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri

Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara

500-1000cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 250-500cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Tarla Bitkileri Damlama veya sulama suyuna dekara 250cc

Bitki 20-25cm boya

ulaştığında dekara 100cc

dozda kullanılır. Gerekirse

20 gün sonra aynı dozda

tekrar kullanılır.

Meyve Bahçelerinde

Vejetatif gelişme başlayınca 10lt suya 25cc

karıştırılarak apaç başına ağacın taç

izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir.

100lt suya 100cc

dozunda onlarında

uygulamaları esnasında

doğrudan yapraktan

pülverize edilir.

 

Kullanım Şekillerini İnceleyin

Candem+'ta Okuyun